Đối tác công nghệ Google Cloud

TWIN Software Solution là đối tác chính thức về công nghệ với Google Cloud. Chúng tôi cung cấp nền tảng quản lý dữ liệu (DMP) và phần mềm chăm sóc khách hàng (CRM) cho các doanh nghiệp dựa trên Google Cloud Platform. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các gói chuyên nghiệp cho Google Cloud, G Suite. TWIN on Global Network of Google Cloud Partners →

Đối tác của TWIN

TWIN kết hợp với những đối tác tuyệt vời để tạo ra giá trị lớn lao cho khách hàng.
Hợp tác với các đối tác công nghệ và dịch vụ hàng đầu để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển về doanh thu, mở rộng thị trường nhằm mục đích cung cấp giải pháp toàn diện nhất cho khách hàng để giải quyết các vấn đề về kinh doanh và công nghệ. Twin và các đối tác của chúng tôi có thể giúp khách hàng tối ưu hoá các cơ hội tài chính và tổ chức với phương án giảm thiểu rủi ro và chi phí.