Hi, Chúng tôi là TWIN

Tại TWIN, mọi người đều có tiếng nói, và mỗi cá nhân đều là yếu tố quan trọng tạo nên thành công. Twiners phát triển từ những điều nhỏ nhất, luôn chú trọng đến team và tạo ra môi trường đầy năng lượng, luôn tin tưởng vào sứ mệnh áp dụng công nghệ để thay đổi thế giới, luôn luôn giữ lửa đam mê và làm việc hết mình

ăn ();
ngủ ();
code ();
lặp lại ();

Làm việc bạn Thích & Thích việc bạn Làm

Tại TWIN, mọi người đều có tiếng nói, và mỗi cá nhân đều là yếu tố quan trọng tạo nên thành công. Twiners phát triển từ những điều nhỏ nhất, luôn chú trọng đến team và tạo ra môi trường đầy năng lượng, luôn tin tưởng vào sứ mệnh áp dụng công nghệ để thay đổi thế giới, luôn luôn giữ lửa đam mê và làm việc hết mình

Chúng tôi không chỉ chấp nhận sự khác biệt mà chúng tôi còn tôn vinh điều đó, chúng tôi ủng hộ và đầu tư mạnh vào điều đó vì lợi ích của nhân viên, sản phẩm và cộng đồng. Twin tự hào là nơi làm việc có cơ hội bình đẳng và là một nhà tuyển dụng người thật việc thật. Chúng tôi cam kết cơ hội việc làm bình đẳng bất kể chủng tộc, màu da, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, quốc gia,…

Đồng hành cùng TWIN!

Chúng tôi tin rằng, hạnh phúc là bậc cao nhất của thành công và chúng tôi muốn mọi người cùng đồng hành và xây dựng nó. Be you. Be brilliant.